Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2017

parachute
parachute

February 27 2017

parachute
Reposted fromconchiglia conchiglia vialeweloff leweloff
parachute
Po prostu muszę się z Tobą ożenić, rozumiesz? 
Muszę cię mieć.
Nigdy nie znajdę nikogo innego, nikogo, 
kogo kochałbym tak jak ciebie (...) 
Nie wiem, jakim będę mężem, 
ale stanę na głowie i zrobię wszystko, 
dosłownie wszystko, 
żebyś była ze mną szczęśliwa. 
Reposted frommilosc milosc
parachute
5778 c705 500
Reposted fromkoprobo koprobo viaTylkoChwila TylkoChwila
parachute
0531 5e5f 500
parachute
6114 6801
Reposted fromaunds aunds viaIriss Iriss
parachute
2298 0be6 500
Reposted fromonlywhite onlywhite viaIriss Iriss
parachute
Reposted frommayamar mayamar viaIriss Iriss
parachute

Złość, żal i zazdrość nie zmienią innych, zmienią Ciebie.

— Shannon L. Adler
Reposted frommefir mefir viakomplikacja komplikacja
parachute
Nie chodzi nawet o seks. Mam to gdzieś. To nie jest najważniejsze. Najważniejsze to budzić się z kimś. Spać przytulonym, przytulanie jest ważne. Świadomość, że jeżeli przyjdą potwory, ktoś z tobą jest. To metafora. Potworów nie ma. Budzisz się rano, z ciepłym ciałem,czujesz oddech kochanej osoby na swoim ramieniu. To jest to.
— "Wyśnione miłości"
Reposted fromonzuiver onzuiver viaAmericanlover Americanlover
parachute
Nie powinnaś się czuć tak jak się teraz czujesz. Nie masz powodu.
— nie mam
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
parachute
9136 9409
parachute
Nigdy nie żyłem lepiej niż przez rok bycia zakochanym.
— Mumford & Sons
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viaAmericanlover Americanlover
parachute
1070 8cc8
Reposted fromiamstrong iamstrong viakomplikacja komplikacja
parachute
parachute
I chciałabym Ciebie obok. Tak po prostu.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viaWilalena Wilalena
parachute
2071 db91
Reposted fromrawwwr rawwwr viadefinicjamilosci definicjamilosci
parachute
8867 8940
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 viairbjarbirb irbjarbirb
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl