Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 08 2017

parachute
4737 3e43 500
Deszcz mnie wspiera 
Reposted fromGunToRun GunToRun viapesymista pesymista
parachute
parachute
4094 46ca
Reposted from0 0 viaPrzygnebiona Przygnebiona
parachute

Kiedy osoba, którą kochasz, milczy, jest to najsilniejszy rodzaj bólu jaki ktokolwiek może Ci zadać. O tej sile świadczy chociażby fakt, że nie masz możliwości obrony - musisz po prostu czuć i pomału w tym bólu umierać.

  — inanutshell.soup.
  Reposted frominanutshell inanutshell viaPrzygnebiona Przygnebiona
  parachute
  5260 c886 500
  Reposted fromszatanista szatanista viaPrzygnebiona Przygnebiona
  parachute
  parachute
  parachute
  7796 4f46
  parachute
  Nie powinnaś się czuć tak jak się teraz czujesz. Nie masz powodu.
  — nie mam
  Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty

  August 13 2017

  parachute
  Poradź sobie z tym. To już nie potrwa długo.
  — Harlan Coben

  April 27 2017

  parachute
  9603 6492 500
  Reposted fromkrzysk krzysk

  April 14 2017

  parachute
  Reposted fromfoodforsoul foodforsoul viameovv meovv
  parachute
  2665 c8e0
  Reposted fromczajnikq czajnikq viameovv meovv
  parachute
  4089 8386
  Reposted frompopatrzmiwdusze popatrzmiwdusze viacappaque cappaque
  parachute
  1119 33b7
  Reposted frommiss-underwater miss-underwater viacappaque cappaque
  parachute
  Ale chyba trzeba myśleć, że się uda, prawda? Lepiej mieć tę pozytywną energię, niż jej nie mieć. Ale żeby ją mieć, trzeba trochę od siebie wymagać, mieć w sobie taką sprężynę, którą się nakręca. Chyba o to chodzi. Jak się nie umie być aktywnym, to trudno wymagać od innych, żeby ciągle nam coś podawali. Bo nie podadzą.
  — Katarzyna Sokołowska
  Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacappaque cappaque
  parachute
  Bo miewam zimne dłonie, lecz zawsze gorące usta
  — Ten Typ Mes
  Reposted fromohhh ohhh viacappaque cappaque
  parachute
  parachute
  0053 f045 500
  Reposted fromsarazation sarazation viakrzysk krzysk
  2943 ab97

  imsnow2x:

  baddiosa:

  use code BADDIOSA for 20% off

  Im starting giveaways to all my followers who submit. $250 to a random submitter every month! follow & submit all posts to the-lvx-life.tumblr.com

  Reposted fromlittleblackdress littleblackdress viameovv meovv
  Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
  Could not load more posts
  Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
  Just a second, loading more posts...
  You've reached the end.

  Don't be the product, buy the product!

  Schweinderl