Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2017

parachute
6089 2d97
Reposted fromkrzysk krzysk viaPrzygnebiona Przygnebiona
parachute
Codziennie tracę coś i Kogoś i jest mnie coraz mniej…
— A.
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty

February 19 2017

parachute
Zamknij oczy i wyobraź sobie szczęście. Co widzisz? Trzymasz kogoś za rękę?
— Sokół
parachute
"Delikatnie ścisnął moją dłoń. W zasadzie trzymał ją całe popołudnie. Bałam się, że moje palce doznają szoku, kiedy go zabraknie."
— Jennifer Murgia
parachute
parachute
parachute
6544 1d99
parachute
3224 b0d8 500
Najwyższa pora zostawić stare życie daleko w tyle. Zacząć wszystko z czystą kartą. Wyczyszczoną ze wszystkich dawnych słów, gestów, twarzy i wspomnień. Bez echa. Pora zacząć istnieć na nowo. Zmienić priorytety które nas kształtują. Nic bardziej nie definiuję człowieka niż jego cele. Zostawić dawne życie w jego zgiełku. Pogodzić się. Pogodzenie się niesie spokój. Trzeba odnaleźć spokój w całym tym zgiełku, by móc ruszyć na nowo. Nic nie ma prawa się zacząć, kiedy się nie zakończy. Karma wraca. Można ją trzymać w dłoniach i przeplatać między palcami. Zło wraca. Nie ma takiej krzywdy za którą nie byłoby odpowiedzialnej osoby. W moim odczuciu każda krzywda niesie za sobą wynagrodzenie. Minie sporo czasu, ale nadejdzie. W końcu to zobaczycie. Poczujecie. Bierzcie głęboki oddech zupowicze, pora zacząć coś nowego.

Całuję, Oktawia.
Reposted fromnezavisan nezavisan viacytaty cytaty
parachute
parachute

Coś o związku na bardzo dużą odległość

Nie ma Cię tu dwa tygodnie. Tylko i aż dwa. Czas razem skurczył się i mam ważenie jakby nigdy go nie było, oglądam zdjęcia i zaczynam wierzyć, że byłeś, że jesteś, że istniejesz. Znowu łączy nas tylko internet. Tęsknię cholernie mocno.
Reposted fromAmericanlover Americanlover
parachute
parachute
parachute
parachute
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromrainbowside rainbowside viadepresja depresja
parachute
1914 d6e7 500
#ścianizm
Reposted fromgoniewicz goniewicz viaPrzygnebiona Przygnebiona
0492 f3f6
Reposted fromirmelin irmelin viakomplikacja komplikacja
parachute
9766 528a 500
Reposted frommslexi mslexi viausual usual
parachute
9471 c08d 500
Reposted fromnadianterpretacja nadianterpretacja viausual usual
parachute
1326 1d97 500
Reposted fromnaciol naciol viaPrzygnebiona Przygnebiona
parachute

Łatwiej jest uwierzyć w złe rzeczy, zauważyłeś?

— Pretty woman
Reposted fromYouAreMylove YouAreMylove viakomplikacja komplikacja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl