Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 14 2017

parachute
7366 b1bb 500
Reposted frombiru biru viakrzysk krzysk
parachute
5661 fa24
Reposted fromsarazation sarazation viakrzysk krzysk
parachute
5584 5830 500
Reposted fromjottos jottos viadefinicjamilosci definicjamilosci
parachute
7663 2381
parachute
2088 9a30 500
parachute
8175 7805
always too sober
parachute
9843 cc11
parachute
0551 d140 500
Xavier Dolan
parachute
6252 1caa 500
bo wróci, ze zdwojoną siłą.
Reposted frommhsa mhsa viadefinicjamilosci definicjamilosci
parachute
7223 273f 500
Reposted fromoll oll viadefinicjamilosci definicjamilosci
parachute
6495 f815
Reposted frominajaa inajaa viadefinicjamilosci definicjamilosci
parachute
parachute
1322 060f
Mądrych wyborów...
parachute
0186 f0eb
Reposted frommistic mistic viadefinicjamilosci definicjamilosci

April 12 2017

parachute

Jeśli nie wiesz jaką podjąć decyzję, zadaj sobie jedno pytanie:

„Czy na pewno boję się odpowiednich rzeczy?”

A później zrób to, co robi się skacząc po raz pierwszy z klifu prosto do morza – podejmij właściwą decyzję, zamknij oczy i krzycz, ale się nie cofaj.

http://volantification.pl/2017/04/11/czy-boisz-sie-odpowiednich-rzeczy
Reposted fromsentymentalna sentymentalna viacappaque cappaque
parachute
3073 a7c3
3421 0510

Nooo-ok

3173 952d 500

romantisme-pornographique:

Alpha World Photography, Untitled, n/d.

Reposted fromjohnkeats johnkeats viaJakisproblem Jakisproblem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl