Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 14 2017

parachute
Zawsze wstydziłam się odbierać telefon stacjonarny.

Rozmowy z kimś obcym.

Nie cierpiałam wizyt w banku. 

Na poczcie.

Pani z okienka. 

Spojrzenia prosto w oczy.

Bałam się pierwszej wizyty w bibliotece.

I pierwszej w dziekanacie.

Wstydziłam sie pani z warzywniaka.

I ładnych chłopców o wrednych oczach.

I ładnych dziewczyn o wrednych oczach.

Wszystkich o wrednych oczach.
Telefonów czasami nadal nie odbieram...
— Rajstopy Hrabiny
Reposted fromznikajac znikajac viavstane vstane
parachute
6833 07a8 500
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viavstane vstane
parachute
Wybacz dzisiaj komuś. Któregoś dnia ktoś może wybaczyć tobie.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxannabelle xannabelle
parachute
Kobiety od zawsze bagatelizują własne potrzeby i ignorują swój ból. Nieustannie stosujemy wobec siebie inną miarę. Stawiamy siebie na ostatnim miejscu. Nikogo innego nie traktujemy tak fatalnie jak siebie.
— Regina Brett, Jesteś cudem
Reposted frombeltane beltane viaxannabelle xannabelle
parachute
parachute
6831 9806 500
Reposted fromdusix dusix viaxannabelle xannabelle
parachute
3354 57e6 500
Wrocław`
Reposted fromalbognij albognij viakaktu kaktu
parachute
5293 6087 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viakaktu kaktu
3279 db3f 500

killacam-:

masturbasic:

image

omg that gif

Reposted fromshia-suprise shia-suprise viakaktu kaktu
1552 4a08
Reposted frommrautyna mrautyna viaAmericanlover Americanlover
parachute
6501 323c
Reposted fromlittlefool littlefool viaAmericanlover Americanlover
6476 2bd4 500

Search B&W Erotica by Themes & Tags at:

www.BandWNudes.Tumblr.com

Reposted frompussyporn pussyporn
8614 268a

Search B&W Erotica by Themes & Tags at:

www.BandWNudes.Tumblr.com

Reposted frompussyporn pussyporn
parachute
A już mnie wali to wszystko
— Babcia
9451 64d9
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viakrzysk krzysk
parachute
Najważniejszym nawykiem (…), jaki trzeba zdobyć w ciągu życia, jest pogodzenie się ze zmiennością wszystkiego. W życiu tylko zmienność się liczy, ma sens. Nic nie jest nam dane na dłużej, wciąż się dźwigamy i upadamy, wciąż się witamy i żegnamy, i jeżeli tego wszystkiego nie można przy sobie zatrzymać, należy zdobyć przynajmniej umiejętność niebuntowania się przeciw nietrwałości, zmienności.
— Mariusz Szczygieł "Projekt: Prawda"
parachute
9030 6b5e
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viakrzysk krzysk
parachute

O cokolwiek zapytasz

Czemu serce jak żebrak
gdzie indziej istnienie
wierna miłość nietrwała
ślub co przeszedł obok
czemu święty i grzesznik w tym samym peweksie
niepewność świętych jak łaska grozi

czemu łza opiekunka do gardła mi wpadła
bo szczęście się urwało nie wiadomo po co

o cokolwiek zapytasz
trzepnie cię milczenie
Bogu nie stawia się pytań dlaczego

ks. Jan Twardowski
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
parachute
7104 b181
Reposted fromkarahippie karahippie viausual usual
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl