Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 08 2017

parachute
4737 3e43 500
Deszcz mnie wspiera 
Reposted fromGunToRun GunToRun viapesymista pesymista
parachute
parachute
4094 46ca
Reposted from0 0 viaPrzygnebiona Przygnebiona
parachute

Kiedy osoba, którą kochasz, milczy, jest to najsilniejszy rodzaj bólu jaki ktokolwiek może Ci zadać. O tej sile świadczy chociażby fakt, że nie masz możliwości obrony - musisz po prostu czuć i pomału w tym bólu umierać.

  — inanutshell.soup.
  Reposted frominanutshell inanutshell viaPrzygnebiona Przygnebiona
  parachute
  5260 c886 500
  Reposted fromszatanista szatanista viaPrzygnebiona Przygnebiona
  parachute
  parachute
  parachute
  7796 4f46
  parachute
  Nie powinnaś się czuć tak jak się teraz czujesz. Nie masz powodu.
  — nie mam
  Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty

  August 13 2017

  parachute
  Poradź sobie z tym. To już nie potrwa długo.
  — Harlan Coben

  September 08 2017

  parachute
  4737 3e43 500
  Deszcz mnie wspiera 
  Reposted fromGunToRun GunToRun viapesymista pesymista
  parachute
  parachute
  4094 46ca
  Reposted from0 0 viaPrzygnebiona Przygnebiona
  parachute

  Kiedy osoba, którą kochasz, milczy, jest to najsilniejszy rodzaj bólu jaki ktokolwiek może Ci zadać. O tej sile świadczy chociażby fakt, że nie masz możliwości obrony - musisz po prostu czuć i pomału w tym bólu umierać.

   — inanutshell.soup.
   Reposted frominanutshell inanutshell viaPrzygnebiona Przygnebiona
   parachute
   5260 c886 500
   Reposted fromszatanista szatanista viaPrzygnebiona Przygnebiona
   parachute
   parachute
   parachute
   7796 4f46
   parachute
   Nie powinnaś się czuć tak jak się teraz czujesz. Nie masz powodu.
   — nie mam
   Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
   parachute
   7796 4f46
   Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
   Could not load more posts
   Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
   Just a second, loading more posts...
   You've reached the end.

   Don't be the product, buy the product!

   Schweinderl