Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 26 2017

parachute
0052 4c94
Reposted fromkrzysk krzysk viaIriss Iriss
parachute
7941 8ea7
Reposted fromdead-zireael dead-zireael viaMigotliwa Migotliwa
parachute
parachute
4007 e262
Czy trzeba coś jeszcze dodawać?
parachute
1962 979d
Reposted fromWolffGirl WolffGirl viaMigotliwa Migotliwa
parachute
7460 3f37 500
Reposted fromkarolinnaa karolinnaa viairbjarbirb irbjarbirb
parachute
4211 3f39 500
Reposted fromxoxoxo xoxoxo viaMigotliwa Migotliwa
parachute
Wiesz, co od kilku miesięcy dzieje się w mojej głowie? Od stanu otępienia przechodzę w maksymalną chęć życia. Potrafię obudzić się przerażona i za kilka godzin mieć wszystko w dupie. Jednego dnia myślę, że najważniejsze jest tu i teraz, a drugiego wpadam w panikę, że jednak nic już nigdy nie będzie takie samo. Dziś miałam taki moment. (...)
Brakuje mi poczucia bezpieczeństwa i przekonania, że będzie dobrze. Miałam je przez całe życie. Wiesz, przez wiele lat czułam, że będzie pluszowo. Spokojnie. Miło. Dostatnio, świadomie. Bezpiecznie.
Że będę się otaczała dobrymi ludźmi i rzeczami. Rozwijała.
A potem obudziłam się jednego dnia i mi się wszystkiego odechciało. Rzeczy przestały mieć znaczenie. Bezpieczeństwo zniknęło.
— Piotr C. - "Brud"
Reposted fromheroinee heroinee viaxannabelle xannabelle
parachute
1228 33ae 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxannabelle xannabelle
parachute
4225 2381 500
byle do Wigilii...
parachute
1510 c923 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viameovv meovv
parachute
8538 5911
Reposted fromfungi fungi viameovv meovv
parachute
Trzeba wszystko uporządkować. Musisz się zdecydować, czego chcesz się trzymać. Musisz wiedzieć, co trwa, a co przeminęło. I czasami ustalić, czego nigdy nie było. I musisz sobie pewne rzeczy odpuścić
— Lois Lowry
parachute
Wiesz dlaczego niektórzy ludzie udają, że nic nie czują? Bo czują za dużo. I to ich przeraża.
— .~ Charlotte Nieszyn Jasińska - Szepty Charlotte
parachute
1565 502f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairbjarbirb irbjarbirb
parachute
Wystarczy powiedzieć: jebać to. Koniec. Albo ktoś się cieszy, że cię zna, że utrzymuje z tobą kontakty albo niech spierdala. Jeśli chcesz aby wszyscy cię lubili zacznij sprzedawać lody.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromstormymind stormymind viairbjarbirb irbjarbirb
parachute
4673 2173
Reposted fromkarahippie karahippie viairbjarbirb irbjarbirb
parachute
Życzę Ci,abyś mógł trzymać dzisiaj za rękę osobę,z którą pragniesz być.Osobę na widok,której dostajesz dreszczy. Osobę, na głos której Twoje serce zmienia rytm. Osobę,o której śnisz. Nie idź na kompromis z własnym sercem. To się nie sprawdzi.
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaWilalena Wilalena
parachute
7942 ea7f
Reposted fromdead-zireael dead-zireael viasatyra satyra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl