Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 08 2017

parachute
7796 4f46
parachute
Nie powinnaś się czuć tak jak się teraz czujesz. Nie masz powodu.
— nie mam
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty

August 13 2017

parachute
Poradź sobie z tym. To już nie potrwa długo.
— Harlan Coben

April 27 2017

parachute
9603 6492 500
Reposted fromkrzysk krzysk

April 14 2017

parachute
Reposted fromfoodforsoul foodforsoul viameovv meovv
parachute
2665 c8e0
Reposted fromczajnikq czajnikq viameovv meovv
parachute
4089 8386
Reposted frompopatrzmiwdusze popatrzmiwdusze viacappaque cappaque
parachute
1119 33b7
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viacappaque cappaque
parachute
Ale chyba trzeba myśleć, że się uda, prawda? Lepiej mieć tę pozytywną energię, niż jej nie mieć. Ale żeby ją mieć, trzeba trochę od siebie wymagać, mieć w sobie taką sprężynę, którą się nakręca. Chyba o to chodzi. Jak się nie umie być aktywnym, to trudno wymagać od innych, żeby ciągle nam coś podawali. Bo nie podadzą.
— Katarzyna Sokołowska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacappaque cappaque
parachute
Bo miewam zimne dłonie, lecz zawsze gorące usta
— Ten Typ Mes
Reposted fromohhh ohhh viacappaque cappaque
parachute
parachute
0053 f045 500
Reposted fromsarazation sarazation viakrzysk krzysk
2943 ab97

imsnow2x:

baddiosa:

use code BADDIOSA for 20% off

Im starting giveaways to all my followers who submit. $250 to a random submitter every month! follow & submit all posts to the-lvx-life.tumblr.com

Reposted fromlittleblackdress littleblackdress viameovv meovv
parachute
5290 9a1f
Reposted fromcalifornia-love california-love viameovv meovv
parachute
9974 6a8c
Reposted fromniewychowana niewychowana viameovv meovv
parachute
6287 1e97
Reposted fromslodziak slodziak viaIriss Iriss
4626 9151 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover
6818 064f
Reposted fromamatore amatore viaAmericanlover Americanlover
6859 e4ef
Reposted fromamatore amatore viaAmericanlover Americanlover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl