Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 26 2017

parachute
parachute
parachute
Reposted fromEmisja Emisja viasatyra satyra
parachute
Ludzie sukcesu mają siłę robienia rzeczy, na które nie mają ochoty. Czyli, że zamiast brać windę, zawsze cisną schodami do góry. Nikomu się nie chce wstawać rano razem z kogutami – serio – ale są wśród nas ludzie, którzy znajdują w sobie siłę, żeby to czynić i mimo podkrążonych oczu podbijać świat. Każde przełamanie wewnętrznego oporu, przekroczenie własnej granicy buduje w nas moc do działania i zwiększa wiarę we własne możliwości.
parachute
9939 fa0a 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viasatyra satyra
parachute
parachute
2165 47ce 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viagriber griber
parachute
Przekonasz się, że trzeba puszczać niektóre rzeczy po prostu dlatego, że są ciężkie.
— C. Joybell C.
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagriber griber
6512 1b3d 500
parachute
Kiedy osiągasz pewien wiek, zauważasz jak szybko skończyło się dzieciństwo, jak szybko zaczęła się dorosłość, jak szybko zmienia się liczba świeczek na torcie, widzisz jak rok za rok leci, czujesz niepewność, rok za rokiem leci.
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viaWilalena Wilalena
parachute
0156 4355
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaIriss Iriss

September 08 2017

parachute
4737 3e43 500
Deszcz mnie wspiera 
Reposted fromGunToRun GunToRun viapesymista pesymista
parachute
3795 5fa4 500
Reposted fromitcouldbeworse itcouldbeworse viapesymista pesymista
parachute
4094 46ca
Reposted from0 0 viaMigotliwa Migotliwa
parachute

Kiedy osoba, którą kochasz, milczy, jest to najsilniejszy rodzaj bólu jaki ktokolwiek może Ci zadać. O tej sile świadczy chociażby fakt, że nie masz możliwości obrony - musisz po prostu czuć i pomału w tym bólu umierać.

  — inanutshell.soup.
  Reposted frominanutshell inanutshell viaMigotliwa Migotliwa
  parachute
  5260 c886 500
  Reposted fromszatanista szatanista viaMigotliwa Migotliwa
  parachute
  parachute
  parachute
  7796 4f46
  Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
  Could not load more posts
  Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
  Just a second, loading more posts...
  You've reached the end.

  Don't be the product, buy the product!

  Schweinderl